OGŁOSZENIE BIURO OBSŁUGI KLIENTA otwarte od 01 czerwca br.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA  otwarte od 01  czerwca br.

Nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym:

  • zasłanianie ust i nosa,
  • dezynfekcja rąk
  • zachowanie dystansu społecznego.

W dalszym ciągu Klienci mogą się z nami kontaktować:

Pozostaje wzmożony reżim sanitarny względem prac serwisowych i budowlanych prowadzonych na sieciach

PION TECHNICZNY

  1. Składanie wniosków oraz wydawanie warunków technicznych do realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wnioski można przekazywać również drogą elektroniczną na adres wodociagi@pwikradzymin.pl,  Warunki techniczne będą wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy (zaznaczyć odpowiednio na wniosku) lub odbiór osobisty.

  • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Wykonywanie przyłączy jest możliwe do sieci, na które spółka posiada pozwolenia na eksploatację wydane przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego.

Wnioski o nadzór nad budową przyłączy (Dzienniczek budowy)

Wnioski o nadzór można też składać drogą mailową na adres techniczny@pwikradzymin.pl. Wniosek musi zawierać dane firmy realizującej przyłącze, imię i nazwisko kierownika budowy, decyzję na zajęcie pasa od zarządcy drogi, oraz dokładny adres budowanego przyłącza (lub skan strony projektu zawierającej dane prowadzonej budowy).

Dzienniczki budowy wraz z fakturą za nadzór będą wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy lub w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Prowadzenie budowy przyłączy

Po otrzymaniu Dziennika budowy należy zgłosić telefonicznie rozpoczęcie budowy przyłącza pod nr 698 674 693 lub 728 959 565

Nadzór w terenie odbywa się przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa m.in. zasady dystansu społecznego oraz zabezpieczeniu pracowników Wykonawcy w środki ochrony osobistej (maski, rękawice). Dopuszcza się prowadzenie zdalnego nadzoru, polegającego na przesłaniu drogą elektroniczną szczegółowej dokumentacji fotograficznej budowanego przewodu na całej jego długości.

Ze względu na sytuacją epidemiologiczną sposób włączenia do sieci oraz montaż wodomierza tylko według wskazówek podanych przez nadzór techniczny Spółki.

  • Usługi takie jak: montaże wodomierzy dodatkowych, zamknięcia zasuw, plombowania i montaże wodomierzy.

Usługi dla odbiorców świadczone są na dotychczasowych zasadach po zgłoszeniu telefonicznym.

Praca w obiektach odbiorcy odbywa się przy zachowaniu dystansu społecznego oraz zabezpieczeniu osób zlecających w maski i rękawiczki. Należy ograniczyć do minimum liczbę osób obecnych w czasie prowadzenia prac w pomieszczeniu.

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 

Zgłoszenia o awariach sieci przyjmowano są całodobowo:

Awaria sieci wodociągowej 22 786 66 44 lub 784 520 640

Awaria sieci kanalizacyjnej 22 786 50 11

Radzymin, dnia 29.05.2020r.

Skip to content