E-Bok

E-Bok

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ebook jest platformą internetową, która ułatwi Odbiorcy PWiK Sp. z o.o. kontrolowanie swoich opłat za wodę   i kanalizację. Dzięki ebook mają Państwo dostęp do:

  • Bieżących faktur VAT
  • Stanów wodomierzy
  • Salda rachunków
  • Analizy zużycia wody i kanalizacji
  • Zgłoszenia stanów liczników
  • Dokonywania zgłoszeń w formularzu kontaktowym

Platforma ebook dostępna jest na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach przenośnych (tablet, smartfon itp.).

Szanowni odbiorcy

W związku z wprowadzeniem z dniem 01 maja 2015 r. nowych grup taryfowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie informuje, że od dnia 01.05.2015 r. zostanie uruchomiona nowa usługa dla klientów tj. e-faktura. Jednocześnie dla Państwa wygody od 01.06.2015r. udostępniona zostanie platforma elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).

Zgodnie z Uchwałą Nr 50/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015 r. odbiorcy korzystający z obsługi elektronicznej będą mieli naliczane niższe stawki:

Obowiązujące stawki od dnia 01.05.2016 r.

e-odbiorca Stawka netto
e-gospodarstwa domowe Cena za dostawę wody 3,26 zł/m³
e-wspólnoty mieszkaniowe Cena za dostawę wody 3,26 zł/m³
e-pozostałe gospodarstwa domowe (osoby korzystające

z lokalu w budynku wielolokalowym

Cena za dostawę wody 3,26 zł/m³
e – gospodarstwa domowe nie posiadające przyłącza wodociągowego, rozliczane w oparciu o przepisy

dotyczące przeciętnych norm zużycia wody

Cena za odprowadzenie ścieków 7,63 zł/m³

Status „e–odbiorców” oznacza odbiorców korzystających z obsługi elektronicznej przy rozliczaniu za świadczone usługi.
Zapraszamy Państwa do składania oświadczeń akceptujących e-faktury w biurze PWiK Sp. z o.o.

Skip to content