Stacja uzdatniania wody w Aleksandrowie

Stacja uzdatniania wody w Aleksandrowie

SUW została oddana do użytku w 1996 roku. Stacja została wyposażona w trzy filtry firmy Culligan. Technologia polegała na utlenieniu żelaza i manganu za pomocą aeratorów, oraz przez dodanie silnego utleniacza, jakim jest podchloryn sodu. Następnie woda przepuszczana była przez filtry, gdzie trójtlenek żelaza pozostawał na złożu a tlenki manganu absorbowane były przez masę katalityczną. Wydajność stacji możemy ocenić na 3000 m³/dobę. Stacja znakomicie pracowała spełniając polskie normy wody pitnej. Kiedy wprowadzono w Polsce unijne normy, okazało się, że przy jednostopniowej filtracji, nie można uzyskać obowiązujących parametrów wody pitnej. Zakupiony został czwarty filtr. Następnie przerobiono instalacje tak, aby można było ustawić równolegle dwie baterie po dwa filtry, gdzie jeden pracował jako wstępny, a drugi jako końcowy. Pozwoliło to osiągnąć obowiązujące parametry, natomiast spowodowało ograniczenie wydajności do 2200 m³/dobę. Szybka urbanizacja Radzymina spowodowała, że podczas upalnych dni rozbiory dochodziły do 3000 m³/dobę. Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wodę, PWiK Sp. z o.o. we współpracy z profesorem doktorem habilitowanym inżynierem Marianem Granopsem z Politechniki Warszawskiej w 2010 roku przeprowadziła badania i dobrała odpowiednie złoże katalityczne, które pozwoli uzyskać normy unijne jakości wody przy jednostopniowej filtracji. Na przełomie roku 2010-2011 wymieniono złoża w dwóch filtrach. Pozwoliło to na rozpięcie jednej baterii filtrów i zwiększenie wydajności stacji do 3000 m³/dobę. W celu poprawy jakości wody, jak również poprawienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców, PWiK Sp. z o.o. w 2009 roku dokonała wielu inwestycji. Wybudowano nowe ujęcie wody – studnię 1 A. Opomiarowano ujęcia wody i filtry. Wymieniono rury stalowe doprowadzające wodę ze studni na rury z PE. Położono kable komunikacyjne między studniami. Założono Przetworniki częstotliwości do sterowania pompami. Rozbudowano monitoring procesu technologicznego. Działania te umożliwiły prowadzenie uzdatniania w sposób ciągły, co pozwala optymalnie wykorzystać aeratory i ustalić liniową prędkość filtracji tak, aby były zagwarantowane parametry jakościowe.

Skip to content