Inwestycje

INWESTYCJE REALIZOWANE

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

 

 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego w Radzyminie”

 W dniu 01.02.2016 r.  zawarto umowę z firmą STD NASIŁOWSKI ul. Poniatowskiego 63 H, 05-220 Zielonka na budowę sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego w Radzyminie.

Zakres rzeczowy:

Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 362 m.

Stan zaawansowania

Zakończono roboty budowlane sieci wodociągowej z rur PE Dn 160 i długości 362m. Wykonawca opracowuje dokumentację powykonawczą do odbioru.

rura 1

 

 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Ciemnem

 W dniu 22.01.2016r. zawarto umowę z firmą „DKM LASKOWSCY” Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych 05-230 Kobyłka, ul. Dworkowa 2 C na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciemnem w gminie Radzymin. W ramach kontraktu przewidziana jest realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad trasą S8. Inwestycja pozwoli zwodociągować i skanalizować teren gminy  odcięty przez budowaną obwodnicę od istniejącej infrastruktury.

Zakres rzeczowy:

Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 91 mb oraz odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 98 mb.

Stan zaawansowania

Zakończono roboty budowlane na przedmiotowych odcinkach sieci. Wykonawca opracowuje dokumentację powykonawczą do odbioru.

rura2

 

rura 3

rura4

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Radzymin 1/2015”

 W dniu 12.11.2015r. zawarto umowę z firmą „DKM LASKOWSCY” Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych 05-230 Kobyłka, ul. Dworkowa 2 C na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Radzymin. W ramach kontraktu zostanie zrealizowana sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 3090 m oraz sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 420m.

Zakres rzeczowy:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa

– siedmiu odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2160 m w ulicach: Sybiraków, Morelowej, Platynowej, Prostej, Oliwkowej,  T. Różewicza, bocznej od Wołomińskiej (dz. 51), bocznej od ul. Nowej (dz. nr 21/5), Pl. Wolności w Radzyminie, w ul. Porannej w Cegielni oraz w ul. Kasztanowej w Dybowie Kolonii

– odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 60 m w ul. bocznej od Wołomińskiej (dz. 51).

 1. Budowa, w oparciu o istniejącą dokumentację projektową

– siedmiu odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 926,3 m w ulicach: Jutrzenki, bocznej od W. Witosa, M. Dąbrowskiej, bocznej od Zwycięskiej, Ziemowita, J. Kossaka w Radzyminie;

– czterech odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 358,5m w ulicach: 11-go Listopada, bocznej od W. Witosa, M. Dąbrowskiej, bocznej od Zwycięskiej.

 Stan zaawansowania

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. M. Dąbrowskiej w Radzyminie

W grudniu 2015r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. M Dąbrowskiej w Radzyminie. W ramach tego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 30m i sieć kanalizacyjną o długości ok. 42 m.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. bocznej do ul. W. Witosa w Radzyminie

W grudniu 2015r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. bocznej do ul. Witosa w Radzyminie. W ramach tego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 100m i sieć kanalizacyjną o długości ok. 86 m.

rura5

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kossaka w Radzyminie

Zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Kossaka w Radzyminie. W ramach tego zadania wybudowano jest sieć wodociągową o długości 200m.

rura6 rura7

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada w Radzyminie

W grudniu 2015r. zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada w Radzyminie. W ramach tego zadania wybudowano jest sieć kanalizacyjną o długości 26m.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziemowita w Radzyminie

W grudniu 2015r. rozpoczęto budowę w ul. Ziemowita w Radzyminie. W ramach tego zadania do wybudowania jest sieć wodociągowa o długości 178m.

rur4

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. bocznej do ul. Zwycięskiej

W listopadzie 2015r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. bocznej do ul. Zwycięskiej w Radzyminie. W ramach tego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 177m i sieć kanalizacyjna o długości ok. 179 m.

 

rura9

 rura10

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jutrzenki w Radzyminie

W listopadzie 2015r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ul. Jutrzenki w Radzyminie. W ramach tego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 210m i przebudowano ok. 35 m sieci wodociągowej ul. Wołomińskiej.

 rura11

 rura12

 

Budowa sieci wodociągowej we wsi Łąki gmina Radzymin”

 W dniu 18.06.2015 r.  zawarto umowę z Zakładem Usług Budowlanych „TEL-BUD” ul. Szosa Jadowska 51, 05-200 Wołomin na budowę sieci wodociągowej we wsi Łąki w ulicach: Weteranów, Sasankowej, Poligonowej, Konika Polnego, Biedronki, Runa Leśnego, Pasikonika, Leśnej Jagody i Cisowej, Zajęczej, Babiego Lata, Fiołkowej, Bukowej.

Zakres rzeczowy:

Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 o długości 7716m.

Zaawansowanie robót

W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową w ulicach: Weteranów, Sasankowej, Poligonowej, Konika Polnego, Biedronki, Runa Leśnego, Pasikonika, Zajęczej, Babiego Lata, Leśnej Jagody i Cisowej. Do budowy pozostały odcinki sieci w ulicach bocznych od Poligonowej Fiołkowej i Bukowej.

rura13

rura14

rura15

rur16

 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Danusi Jurandówny w Sierakowie oraz sieci kanalizacyjnej w ul. B. Głowackiego w Radzyminie”

 W dniu 22.05.2015 r.  zawarto umowę z firmą STD NASIŁOWSKI ul. Poniatowskiego 63 H, 05-220 Zielonka na budowę sieci wodociągowej w ul. Danusi Jurandówny w Sierakowie oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. B. Głowackiego w Radzyminie.

Zakres rzeczowy:

Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 448 m oraz sieci kanalizacyjnej o długości ok. 10m.

Stan zaawansowania

22.08.2015r. zakończono budowę sieci wodociągowej z rur PE Dn 160 i długości 448m w ul. Danusi Jurandówny w Sierakowie oraz odcinka sieci kanalizacyjnej z rur PVC o długości 10m w ul. bocznej do ul. B. Głowackiego w Radzyminie

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Radzymin”

W dniu 30.04.2014 r.  zawarto umowę z firmą STD NASIŁOWSKI ul. Poniatowskiego 63 H, 05-220 Zielonka na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Radzymin. W ramach kontraktu przewidziano realizację sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 3040 m oraz sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 670 m.

Zakres rzeczowy:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa

– dwunastu odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 2605 m w ulicach: Zdrojowej, Oliwkowej, Królewskiej, M. Dąbrowskiej, Akacjowej, Żwirkowej, Al. Jana Pawła II w Radzyminie w ul. Agawy, Wilczej  J. Brzechwy w Słupnie, ul. Bajkowej, Bajecznej w Cegielni oraz Kasztanowej w Dybowie Kolonii;

– trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 325 m i jednej pompowni ścieków w ulicach: Zdrojowej, M. Dąbrowskiej w Radzyminie i w ul. Wilczej w Słupnie.

 1. Budowa, w oparciu o istniejącą dokumentację projektową

– czterech odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 434 m w ulicach: K. Pułaskiego, bocznej od Al. Jana Pawła do ul. R. Traugutta, bocznej do Gen. S. Maczka w Radzyminie oraz w ul. bocznej do ul. Pólko w Nadmie;

– pięciu odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 365m w ulicach: K. Pułaskiego, bocznej od ul. R. Traugutta, bocznej do Gen. S. Maczka w Radzyminie, w ul. bocznej Al. Jana Pawła, R. Żulińskiego.

Stan zaawansowania

30.12.2015r. zakończono budowę. W ramach inwestycji wybudowano

1)  sieć wodociągową z rur PE, w przedziale średnic DN 63-160 o łącznej długości 3039 m

2) sieć kanalizacyjną w systemie grawitacyjnym z rur PVC w przedziale średnic DN 160-200 o łącznej długości 690 m

3) przepompownię ścieków wraz z przewodem tłocznym z rur PE DN110 o długości 9m.

 

,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW W GMINIE RADZYMIN”

Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin” realizowany był w okresie od stycznia 2010r. do grudnia 2015r. Wykonanie tej inwestycji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentem Projektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie przy ul. Komunalnej 2, które w listopadzie 2009r. uzyskało potwierdzenie dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności. W celu wykorzystania przyznanych środków, 26 stycznia 2010r. Przedsiębiorstwo zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę o dofinasowanie Projektu w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakres projektu  objął dwa segmenty:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno–tłocznym  wraz  z 14 sieciowymi przepompowniami ścieków;

-modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Radzyminie.

 

W ramach projektu wykonano:

 

1) 43,25 km kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym,

Sieć kanalizacyjna została wybudowana w ulicach:

 

Armii Krajowej, Brylantowa, Bursztynowa, Dobra, M. Konopnickiej, M. Kopernika, Gen. S. Maczka, Miła, Łąkowa, Rubinowa, Sybiraków, Szafirowa, Al. Jana Pawła II, Szmaragdowa, Polna, POW, Zwycięska, C. K. Norwida, J. Kilińskiego, 1-go Maja, Pl. Wolności, Pl. T. Kościuszki, S. Matejki, Husarska, Wyszkowska, Kard. S. Wyszyńskiego, Dzielna, Wiejska, H. Sienkiewicza, Świerkowa, Gen. J. Hallera, Osiedlowa, Poranna, Czapury, Parkowa, Bajkowa, Kotkowskiego, Wspólna, Willowa, Przejazdowa, Wierzbowa, Rumiankowa, Czereśniowa, Kredytowa, Kameliowa, Oliwkowa, Wiśniowa, Zgody, Jana Pawła II, M. Konopnickiej, Szkolna, E. Orzeszkowej, M. Curie-Skłodowskiej, M. Dąbrowskiej, Rubinowa, W. Broniewskiego, Źródlana, R. Żulińskiego, Skrajna, Św. Augustyna, Legionów, J. Kochanowskiego, Strzelców Grodzieńskich, Diamentowa, Turkusowa, Bursztynowa, Waniliowa, T. Różewicza, Kwiatów Polskich, Wróblewskiego, Cicha, Leśna, Orła Białego, Mokra, M. Rataja, Kolejowa, Szlachecka, W. Witosa, Romantyczna, Wołomińska, Zielona, Wczasowa, Nowa w Cegielni.

mapa z zakresem sieci kanalizacyjnej

 

2) 14 sieciowych przepompowni ścieków zlokalizowanych w/przy ulicach: Brylantowej, Dzielnej, Polnej, Zwycięskiej (2 szt.), Wyszkowskiej, Wiejskiej, Źródlanej, Szkolnej, Wróblewskiego, POW, Leśnej, Wczasowej, Wołomińskiej

pomp1

 

3) rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków Komunalnych zlokalizowanej w północnej części Radzymina, przy ul. Księżycowej 13 w Radzyminie, przy rzece Beniaminówce, która jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych.

Osiągnięte parametry oczyszczalni:

 • RLM= 70 000
 • Qdśr = 4 400 m3/d

W rozwiązaniu technologicznym oczyszczalni zastosowano wysokosprawną technologię oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego w systemie przepływowym, sterowaną zintegrowanym programem z pełną wizualizacją, wykorzystującym wskazania i stany wszystkich urządzeń oczyszczalni, w tym urządzeń pomiarowych.

W ramach inwestycji na oczyszczalni wykonano:

 • Modernizację istniejącego bloku oczyszczania mechanicznego i biologicznego
 • Budowę nowego bloku oczyszczania złożonego z dwóch niezależnych ciągów technologicznych.
 • Modernizację i rozbudowę ciągu obróbki osadu
 • Rozbudowę systemu sterowania i kontroli poprzez AKPiA o urządzenia nowego bloku biologicznego oraz nowe wyposażenie istniejącego ciągu oczyszczania.

Zastosowano następujący rozdział ścieków :

 • Istniejący blok biologicznego oczyszczania ścieków – dla wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych, proces stawia takie wymagania, że istniejący ciąg, aby zapewnić wymaganą efektywność może przepuścić 21% ścieków docelowo dopływających na oczyszczalnię, tj. Q = 940 m3/d
 • Projektowany blok biologicznego oczyszczania ścieków – 79% ścieków dopływających na oczyszczalnię, tj. Q = 3460 m3/d

 

Dokumentacja fotograficzna Oczyszczalni Ścieków Komunalnych

pup

Zdjęcie 1. Osadnik wtórny radialny (nowy obiekt wybudowany w ramach Projektu)

ośk6

Zdjęcie 2. Widok na zmodernizowany istniejący ciąg technologiczny

ośk3

Zdjęcie 3. Reaktory biologiczne, komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (nowe obiekty wybudowane w ramach Projektu)

ośk5

Zdjęcie 4. Zmodernizowana stacja ścieków dowożonych, pompownia wewnętrzna ścieków  (nowy obiekt wybudowany w ramach Projektu), biofiltr  (nowy obiekt wybudowany w ramach Projektu),  zbiorniki retencyjno -uśredniające

 

„Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie”

W dniu 18.06.2013r.  zawarto umowę z Konsorcjum, w którego skład wchodzi: Eurowater Sp. z o.o. 05-080 Izabelin, ul. Izabelińska 113 i B.W.S.T . Olejniczak Sebastian, Szlaski Artur ul. Jodłowa 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki na wykonanie prac związanych z podniesieniem wydajności urządzeń uzdatniających wodę na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie.

W ramach inwestycji wykonano:

1)      rozbudowę układu filtracji o trzy nowe filtry ciśnieniowe o średnicy 2500 mm każdy;

2)      demontaż istniejących czterech hydroforów wraz orurowaniem;

3)      wymianę orurowania istniejących filtrów;

4)      modernizację i rozbudowę układu zasilania, automatyki, dozowania podchlorynu sodu, płukania filtrów.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zwiększona została wydajność Stacji ze 140m3/h do 210 m3/h.

suw

 

 

Skip to content