Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia sciekow - Radzymin

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Radzyminie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną oddaną do eksploatacji w 1995 r. Przyjmuje ścieki z miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz dowożone taborem asenizacyjnym z Gminy Radzymin oraz z Gmin ościennych: Wołomina, Kobyłki, Marek i Nieporętu.
W latach 2010-1013 oczyszczalnia została poddana modernizacji i rozbudowie w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Radzymin oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie.
Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Radzyminie objęła renowację istniejącego ciągu oczyszczania ścieków, zaprojektowanie i wybudowanie nowych obiektów żelbetowych (tj. komór oczyszczania ścieków i obróbki osadu, pompowni wody technologicznej) laguny osadowej, biofiltrów. Istniejące budynki oczyszczalni tj. hala spławiania ścieków dowożonych, hala sitopiaskowników, budynek administracyjno-techniczny, stacja transformatorowa zostały poddane modernizacji architektonicznej. Oczyszczalnia została wyposażona w nowe urządzenia, wykonano prace w zakresie elektryki, AKPiA oraz prace w zakresie instalacji technologicznych oraz sanitarnych. Końcowym etapem robót była budowa dróg i placów oraz zagospodarowanie terenu.
Po rozbudowie oczyszczalnia ścieków pracuje w oparciu o niskoobciążony osad czynny, a modernizacja pozwoliła uzyskać przepustowość z 2080 m3/d do poziomu 4400 m3/d. Duża objętość reaktorów biologicznego oczyszczania zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia procesu technologicznego. Poprzez hermetyzację obiektów oraz dezodoryzację zanieczyszczonego powietrza zmniejszono emisję uciążliwych substancji zapachowych. Pełna automatyzacja procesu technologicznego, wraz z bieżącą wizualizacją pracy oczyszczalni, pozwala na łatwą obsługę i monitoring wszystkich obiektów, a archiwizacja danych umożliwia dokładną analizę procesu oraz optymalizację pracy urządzeń. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radzyminie podniosła efektywność usuwania związków biogennych ze ścieków, czego efektem jest klarowny i czysty ściek oczyszczony.
Skip to content