e-faktura

  Imię i nazwisko klienta (wymagane)

  Numer nabywcy, pesel lub NIP (wymagane)

  Adres (wymagane)

  Adres E-Mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Data wyrażenia zgody (wymagane)

  AKCEPTACJA WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR, DUPLIKATÓW FAKTUR, FAKTUR KORYGUJĄCYCH, WEZWAŃ DO ZAPŁATY ORAZ INNYCH ZAWIADOMIEŃ, W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu wystawiania, przesyłania i udostępniania w formie elektronicznej faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień „ e-faktura” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Oświadczam, że zobowiązuje się do systematycznego odbioru poczty elektronicznej, a także do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail.

  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin. Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE z 2016r. poz.119.1, w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.

  Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o.o., z zachowaniem prawa do:
  - dostępu do tych danych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także przenoszenia danych,

  - cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,

  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Tak wyrażam zgodę (wymagane)

  Skip to content