INFORMACJA DLA KLIENTÓW! -Nieuczciwi wykonawcy

INFORMACJA DLA KLIENTÓW!

Przestrzegamy Klientów przed nieuczciwymi Wykonawcami działającymi na terenie naszej Gminy w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Właściwie przeprowadzony proces wykonania przyłącza to nie tylko prace budowlane ale również zapewnienie nadzoru, przeprowadzenie czynności odbiorowych oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej.

W ostatnim czasie do PWiK Sp. z o.o. zgłosiło się wielu oszukanych Klientów, którzy zapłacili Wyknawcy już całą ustaloną kwotę za kompleksową realizację usługi po wykonaniu prac budowanych, a Wykonawca nie dopełnił dalszych formalności. Skutkiem takiego obrotu sprawy jest brak odbioru i brak możliwości zawarcia umowy z PWiK Sp. z o.o. Telefon Wykonawcy zazwyczaj w takim przypadku pozostaje „milczący”.

Służby techniczne nie mogą wtedy Państwu pomóc ponieważ PWiK Sp. z o.o. nie jest stroną umowy.

Rekomendujemy regulowanie należności po wykonaniu kompletnej usługi w sposób umożliwiający zawarcie umowy na dostawę wody czy odbiór ścieków.

 

Skip to content