ZAWIADOMIENIE, że w dniu 17.01.2022 r. (poniedziałek), w godz. 9:00 do 14:00, w ul. Polnej od ulicy Sikorskiego do nr 121 w Cegielni nastąpi przerwa w dostawie wody.

ZAWIADOMIENIE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 17.01.2022 r. (poniedziałek), w godz. 900 do 1400, w ul. Polnej od ulicy Sikorskiego do nr 121 w Cegielni nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.   Za powstałe niedogodności przepraszamy.   Piotr Kosierb … Czytaj dalej

Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciemnem, Słupnie, Cegielni i Radzyminie – Żółty FIDIC

Zapytanie_ofertowe-Część_I_ZO-IDW Część_II _ZO-Wzór_umowy Część_III_SIWZ_PFU Część_IV-Wykaz_cen Zał. nr 1 do PFU Zakres sieci – mapy sytuacyjne Zał. nr 2 do PFU Wypisy i wyrysy z MPZP Zał. nr 3 do PFU Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej Zał. nr 4 do PFU Warunki odtworzenia nawierzchni Zał. nr 5 do PFU Wzór uzgodnienia Zał. nr … Czytaj dalej

: Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4- Wykaz usług załącznik nr 5 – Wzór umowy Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 21.12.2021r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty1

Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4- Wykaz usług załącznik nr 5 – Wzór umowy   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej w Starych i Nowych Załubicach w gminie Radzymin”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik mapowy str.1 Załącznik mapowy str.2 Załącznik mapowy str.3 Załącznik mapowy str.4 Załącznik mapowy str.5 Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz usług Załącznik … Czytaj dalej

Informacja  Dni wolne w PWIK

Informacja  Dzień 24 grudnia 2021r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowy obejmującym  Grudzień  2021 r (za  dzień 25.12.2021r). Dzień 07 stycznia 2022r (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej w Borkach w gminie Radzymin”

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 do Wytycznych Załącznik mapowy cz. 1 Załącznik mapowy cz. 2 Załącznik mapowy cz. 3 Załącznik mapowy cz. 4   Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik … Czytaj dalej

Skip to content