ZAWIADOMIENIEże w dniu 28.02.2024 r. (środa), w godz. 10:00 do 14:00,  w  ulicy: Strażackiej dla nr od 2,4,5 w miejscowości Mokre  nastąpi przerwa w dostawie wody.

ZAWIADOMIENIE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 28.02.2024 r. (środa), w godz. 1000 do 1400,  w  ulicy: Strażackiej dla nr od 2,4,5 w miejscowości Mokre  nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.   Za powstałe niedogodności przepraszamy.   Piotr Kosierb                                                                      … Dowiedz się więcej

Badania wody

Plac Wolności w Radzyminie – Zdrój uliczny. Konstytucji 3 Maja nr 19 w Radzyminie – Zdrój uliczny.   Ł_0_03_2023_3433_FM_1 Ł_0_03_2023_3433_FM_3

Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_sukcesywny   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4- Wykaz usług załącznik nr 5 – Wzór umowy Odpowiedź na pytania do przetargu z dnia 29.11.2023r. Badania osadu … Dowiedz się więcej

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Emilianów w gminie Radzymin”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Załącznik nr 7 do SIWZ – Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz usług Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr … Dowiedz się więcej

Skip to content