ZAWIADOMIENIE 21.03.2023r. od godziny 09:00 do godziny 14:00,  w Radzyminie oraz w we wszystkich miejscowościach zasilanych z miejskiego wodociągu wystąpi obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej.

ZAWIADOMIENIE   W związku z prowadzonymi pracami konserwacji Stacji Transformatorowej zasilającej Stację Uzdatniania Wody. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 21.03.2023r. od godziny 09:00 do godziny 14:00,  w Radzyminie oraz w we wszystkich miejscowościach zasilanych z miejskiego wodociągu wystąpi obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej.   Za powstałe … Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE, że w dniu 16.02.2023 r. (Czwartek), w godz. 11:00 do 14:00, w ul. Norwida dla numerów od 108 do 110D oraz w ul. Markiewicza dla numerów od 59 do 61C nastąpi przerwa w dostawie wody.

ZAWIADOMIENIE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 16.02.2023 r. (Czwartek), w godz. 1100 do 1400, w ul. Norwida dla numerów od 108 do 110D oraz w ul. Markiewicza dla numerów od 59 do 61C nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej. … Czytaj dalej

Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty29gr22 Ogłoszenie SIW Z Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załąc znik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4- Wykaz usług załącznik nr 5 – Wzór umowy +++++ 28.11.2022+++++ badanie osadu Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dnia … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony: Dostawa środka chemicznego – polielektrolitu w proszku do odwadniania zagęszczonego osadu nadmiernego na wirówce ALFA – LAVAL dla Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Radzyminie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zmiana 6.10.2022 Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu i zmiana treści SIWZ Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – zmieniona Ogłoszenie o zamówieniu 2022 – zmienione Odpowiedzi na pytana z dnia 05.10.2022r.   —————————– Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie … Czytaj dalej

Skip to content