ZAWIADOMIENIE, że w dniu 15.04.2021r. (czwartek), w godz. od 9:00 do 14:00, w ul. Jana Pawła II od nr 49B do nr 195 oraz w ulicach: Kredytowej, Sienkiewicza, Matejki, Dzielnej nastąpi przerwa w dostawie wody.

ZAWIADOMIENIE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 15.04.2021r. (czwartek), w godz. od 900 do 1400, w ul. Jana Pawła II od nr 49B do nr 195 oraz w ulicach: Kredytowej, Sienkiewicza, Matejki, Dzielnej nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej. Za … Czytaj dalej

Biuro obsługi klienta jest zamknięte w dniach 26.03. 2021r. – 23.04.2021r.

Ogłoszenie   Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 marca 2021 r poz. 512 w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  poleca pracownikom wykonywanie  pracy zdalnej od 26 marca 2021r.do 23 kwietnia 2021r.   Biuro obsługi klienta jest zamknięte w dniach 26.03. 2021r. – 23.04.2021r.   … Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: Przetarg nieograniczony na „Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), odwodnionego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13”

na Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13 Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4- … Czytaj dalej

Skip to content