Zapytanie Ofertowe: Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Starym Dybowie i Radzyminie – Czerwony FIDIC

Załącznik nr 6 do STWIORB – projekt roboczy ul. Mieszka I Załącznik nr 5 do STWIORB – projekt budowlany boczna od Litewskiej Załącznik nr 4 do STWIORB – projekt budowlany boczna od Zwycięskiej Załącznik nr 3 do STWiORB – Zgłoszenie robót Załącznik nr 2 do STWiORB- Decyzja Pozwolenie na budowę Załącznik nr 1 do STWiORB … Czytaj dalej

Przetarg „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Radzymin 1/2021”

SIWZ Ogłoszenie Załączniki do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków Zał ącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Za łącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych Załącznik nr 5 do SIWZ – Cennik opłat Załącznik … Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin – Żółty FIDIC

Zał. nr 1 Zakres sieci – mapy sytuacyjne Zał. nr 2 Warunki techniczne Zał. nr 3 Wypisy i wyrysy z MPZP Zał. nr 4 Warunki odtworzenia nawierzchni Zał. nr 5 Wzór uzgodnienia Zał. nr 6 Otwory geologiczne Część_II _ZO-Wzór_umowy Część_III_ZO -PFU Część_IV-Wykaz_cen Załączniki nr 1-7 do IDW Zapytanie_ofertowe-Część_I_ZO-IDW

Skip to content