Zapytanie Ofertowe na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Radzyminie – Żółty FIDIC

Załącznik nr 1 do PFU – Zakres Kontraktu nr 7cz1 Załącznik nr 2 do PFU – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Załącznik nr 3 do PFU – Cennik opłat Załącznik nr 4 do PFU -Warunki odtworzenia nawierzchni Załącznik nr 5 -do PFU – Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik nr 6 do PFU – Wzór … Czytaj dalej

Działania promocyjne przy realizacji Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”

Część I ZO- Instrukcja dla Wykonawców Część II ZO – Wzór Umowy Część III ZO – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do IDW – Formularz oferty Załącznik nr 2 do IDW Oświadczenie o spełnieniu warunków-1 Załącznik nr 3 do IDW- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 do IDW – Wykaz usług