Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Emilianów w gminie Radzymin”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz usług

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do Wytycznych

Załącznik nr 8 do Wytycznych- Warunki technicze wodociąg

Załącznik nr 7 do Wytycznych – Warunki techniczne kanalizacja

Załącznik nr 6 do Wytycznych – Mapa poglądowa

Załącznik nr 5 do Wytycznych – Etap V

Załącznik nr 4 do Wytycznych – Etap IV

Załącznik nr 3 do Wytycznych – Etap III

Załącznik nr 2 do Wytycznych – Etap II

Załącznik nr 1 do Wytycznych – Etap I

 

8.11.2023

Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu

dotyczące przetargu nieograniczonego dotyczącego postępowania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Emilianów w gminie Radzymin”

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ, zmiana treści SIWZ, zmiana Oglosz…

zmieniona treść SIWZ 08.11.2023

Zmienione Ogłoszenie o zamówieniu 08.11.2023

Skip to content