Przetarg „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Radzymin 1/2021”

SIWZ Ogłoszenie Załączniki do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków Zał ącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Za łącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych Załącznik nr 5 do SIWZ – Cennik opłat Załącznik … Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin – Żółty FIDIC

Zał. nr 1 Zakres sieci – mapy sytuacyjne Zał. nr 2 Warunki techniczne Zał. nr 3 Wypisy i wyrysy z MPZP Zał. nr 4 Warunki odtworzenia nawierzchni Zał. nr 5 Wzór uzgodnienia Zał. nr 6 Otwory geologiczne Część_II _ZO-Wzór_umowy Część_III_ZO -PFU Część_IV-Wykaz_cen Załączniki nr 1-7 do IDW Zapytanie_ofertowe-Część_I_ZO-IDW

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: Przetarg nieograniczony na „Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), odwodnionego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13”

na Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13 Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4- … Czytaj dalej

Skip to content