Zapytanie ofertowe: Budowa sieci kanalizacyjnej w Słupnie i Cegielni – Czerwony FIDIC

Zapytanie_ofertowe-Część_I_ZO-IDW

Część_II_ZO_Wzór umowy

Część_III_ZO – STWiORB

Część_IV_SIWZ_Wykaz Cen

Załączniki nr 1-7 do IDW

Załączniki do STWIORB

Zał. nr 1 do STWIORB – Warunki odtworzenia nawierzchni drogowych

Zał. nr 2 do STWIORB – Decyzja Nr 191-2021

Zał. nr 3 do STWIORB – Zgłoszenie WAB.6743.24.108.2020

Zał. nr 4 do STWIORB – Zgłoszenie WAB.6743.24.88.2019 – zaświadczenie

Zał. nr 5 do STWIORB – Zgłoszenie WAB.6743.24.217.2021 – zaświadczenie

Zał. nr 6 do STWIORB – Wypisy i wyrysy z MPZP

Zał. nr 8 do STWIORB – Projekt budowlany – boczna od Żeromskiego

Zał. nr 9 do STWIORB – Projekt budowlany – pompownia Tom 1

Zał. nr 10 do STWIORB – Projekt budowlany – pompownia Tom 2

Zał. nr 11 do STWIORB- Wzór uzgodnienia

Zał. nr 7 do STWIORB -Projekt budowlany – sieci kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego

01_v3

03_v3

05_v2

08_v3

09_v3

10_v2

A

BIOZ _kanał sanitarny

Decyzja_lokalizacyjna Gmina_612

Odpis z protokołu narady koordynacyjnej

Opinia geotechniczna

Opis Techniczny

PZT_kanał sanitarny

Wykaz elementów studni rewizyjnych

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego z dnia 03.03.2022

Załącznik nr 9 do STWIORB_wymieniony – Projekt budowlany – pompownia Tom 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content