Ogłoszenie

Szanowni odbiorcy

W związku z wprowadzeniem z dniem 01.05.2015r. nowych grup taryfowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie informuje, że od dnia 01.05.2015r. zostanie uruchomiona nowa usługa dla klientów tj. e-faktura. Jednocześnie dla Państwa wygody od 01.06.2015r. udostępniona zostanie platforma elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).

Zgodnie z Uchwałą Nr 50/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. odbiorcy korzystający z obsługi elektronicznej będą mieli naliczane niższe stawki:

e-odbiorca Stawka netto
e-gospodarstwa domowe Cena za dostawę wody 3,24 zł/³
e-wspólnoty mieszkaniowe Cena za dostawę wody 3,24 zł/³
e-pozostałe gospodarstwa domowe (osoby korzystające z lokalu w budyku wielolokalowym Cena za dostawę wody 3,24 zł/³
e – gospodarstwa domowe nie posiadające przyłącza wodociągowego, rozliczane w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody Cena za odprowadzenie ścieków 7,41 zł/³

Status „e – odbiorców” oznacza odbiorców korzystających z obsługi elektronicznej przy rozliczaniu za świadczone usługi.

Zapraszamy Państwa do składania oświadczeń akceptujących e-faktury w biurze PWiK Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin – pobierz
Akceptacja e-faktur – pobierz
Akceptacja e-faktur WZÓR – pobierz
Wycofanie akceptacji e-faktury – pobierz
Zmiana adresu e-mail e-faktury – pobierz

Skip to content