Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
informuje, iż w dniu 10.07.2015r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył część pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie”.
Wartość umorzonej części pożyczki wynosi 168.615,00 zł, co stanowi 15 % całości udzielonego dofinansowania.
Całkowity koszt zadania wyniósł 1 249 000,00 zł, w tym dofinasowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 1 124 100,00 zł.
Pobierz

Skip to content