Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Radzymin, na okres 3 lat, obowiązująca od 11.06.2022r do 10.06.2025r.

WA.RZT.70.51.2021_17 z dn. 23.05.2022 r

 

archiwalna

Decyzja WA.RET.070.1.210.2.2018

Taryfa obowiązująca na terenie Gminy Radzymin od dnia 05.06.2018r do dnia 04.06.2021r.

Skip to content