Zawiadomiene

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Radzyminie przy ul. Komunalnej 2

zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
Szczegółowy dokument…

Skip to content