Zawiadomiene

Informujemy, że w miesiącu maju b.r. w ramach nadzoru właścicielskiego w PWiK Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt dotyczący badania sprawozdania finansowego za 2014 r. Poniżej zamieszczono opinię wraz z raportem uzupełniającym niezależnego biegłego rewidenta.

Opinia_Bieglego_Rewidenta

Skip to content