Zawiadomienie

W czerwcu 2014 roku zakończono prace związane z podniesieniem wydajności urządzeń uzdatniających wodę na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie. Celem zadania było zwiększenie wydajności stacji z 140 m3/h do 250 m3/h. Zakres prac modernizacyjnych obejmował:
• demontaż istniejących czterech hydroforów wraz z orurowaniem,
• rozbudowę układu filtracji o trzy nowe filtry ciśnieniowe o średnicy 2500 mm każdy,
• wymiana orurowania istniejących filtrów,
• modernizacja i rozbudowa układu zasilania, automatyki, dozowania podchlorynu sodu, płukania filtrów,
• roboty z branży konstrukcyjnej,
• rozruch hydrauliczny stacji wraz z dostawą urządzeń i materiałów.
Przeprowadzone prace na Stacji Uzdatniania Wody były konieczne w związku z intensywnym przyrostem mieszkańców w gminie Radzymin, a co za tym idzie zwiększonymi rozbiorami wody.
Całkowity koszt zadania wyniósł 1 249 000,00 zł, w tym dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki umarzalnej w kwocie 1 124 100,00 zł.
Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.124.100,00 zł.

Skip to content