Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 19 w Radzyminie informuje, że w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych np. braku zasilania w energię elektryczną, woda podawana będzie do sieci wodociągowej w następujących przedziałach czasowych :
Godz. 16:00
Godz. 18:00
Godz. 20:00
Godz. 04:00
Godz. 06:00
Godz. 08:00
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Skip to content