Działania promocyjne przy realizacji Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”

Część I ZO- Instrukcja dla Wykonawców Część II ZO – Wzór Umowy Część III ZO – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do IDW – Formularz oferty Załącznik nr 2 do IDW Oświadczenie o spełnieniu warunków-1 Załącznik nr 3 do IDW- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 do IDW – Wykaz usług

ZAWIADOMIENIE że w dniu 23.06.2017 r. (piątek) i 26.06.2017 r. (poniedziałek) w godz. 9:00 do 16:00, we wsi Nadma nastąpią przerwy w dostawie wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 23.06.2017 r. (piątek) i 26.06.2017 r. (poniedziałek) w godz. 900 do 1600, we wsi Nadma nastąpią przerwy w dostawie wody. Przerwy spowodowane są koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej w ul. Rzecznej.   Za powstałe niedogodności przepraszamy.   Prezes Zarządu Małgorzata Klimkiewicz-Król … Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE że w dniu 14.06.2016r. (środa) i 16.06.2016r. (piątek) w godz. 9:00 do 16:00, we wsi Nadma nastąpią przerwy w dostawie wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 14.06.2016r. (środa) i 16.06.2016r. (piątek) w godz. 900 do 1600, we wsi Nadma nastąpią przerwy w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej w ul. Rzecznej.   Za powstałe niedogodności przepraszamy.   Prezes Zarządu Małgorzata Klimkiewicz-Król

ZAWIADOMIENIE że w dniu 19.06.2017r. (poniedziałek), w godz. 8:00 do 16:00, w ulicy Korczaka w Radzyminie oraz we wsi Wiktorów i we wsi Dybów Kolonia nastąpi przerwa w dostawie wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 19.06.2017r. (poniedziałek), w godz. 800 do 1600, w ulicy Korczaka w Radzyminie oraz we wsi Wiktorów i we wsi Dybów Kolonia nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.   Za powstałe niedogodności przepraszamy.   Prezes … Czytaj dalej

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słupnie – Czerwony FIDIC”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie informuje, dokonuje się zmiany Zapytania Ofertowego w następującym zakresie: Zmianie ulega załącznik nr 4 do III Części Zapytania Ofertowego: 15.0 Zestawienie elementów studni rewizyjnych betonowych DN1200 Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. Zamawiający: Prezes Zarządu Małgorzata Klimkiewicz-Król Zestawienie elementów studni rewizyjnych betonowych DN1200 ZMIANA TREŚCI … Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE że w dniu 13.06.2017r. (wtorek), w godz. 10:00 do 11:00, w ulicy Źródlanej w Radzyminie nastąpi przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 13.06.2017r. (wtorek), w godz. 1000 do 1100, w ulicy Źródlanej w Radzyminie nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej.   Za powstałe niedogodności przepraszamy.   Prezes Zarządu Małgorzata Klimkiewicz-Król

NABÓR NA STANOWISKO NABÓR NA STANOWISKO Kierownik Stacji Uzdatniania Wody

Kierownik Stacji Uzdatniania Wody w wymiarze pełnym   Wymagania niezbędne: – wykształcenie wyższe techniczne o profilu związanym z powierzonymi do realizacji zadaniami, – posiadanie  co najmniej trzyletniego stażu pracy, – prawo jazdy kategorii „B”, – umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i korzystania z Internetu, – komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, – umiejętność … Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie – Czerwony FIDIC”

Zapytanie ofertowe_Część_I_ZO-IDW Część_II_ZO_Wzór umowy Część_III_ZO – STWiORB Część_IV_ZO – Wykaz Cen Załącznik nr 9 do IDW Załączniki nr 1-8 do IDW   Załączniki do STWiORB Załącznik nr 1 do STWiORB  Załącznik nr 2 do STWiORB  Załącznik nr 3 do STWiORB  Załącznik nr 5 do STWiORB Załącznik nr 4 do STWiORB 01 Słupno – działki Ginne … Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE że w dniu 30.05.2017 r. (wtorek) w ulicy Majowej i Kasztanowej we wsi Dybów Kolonia nastąpiła przerwa w dostawie wody spowodowana awarią.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 30.05.2017 r. (wtorek) w ulicy Majowej i Kasztanowej we wsi Dybów Kolonia nastąpiła przerwa w dostawie wody spowodowana awarią. Przerwa w dostawie wody w ulicy Majowej i Kasztanowej we wsi Dybów Kolonia potrwa do czasu usunięcia awarii. Za powstałe niedogodności przepraszamy. Prezes … Czytaj dalej