ZAWIADOMIENIE w dniu 15.03.2017 r. (środa) w ulicach: Szkolna, Broniewskiego, Orzeszkowej, Kochanowskiego, M. Curie – Skłodowskiej w Radzyminie nastąpi przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 15.03.2017 r. (środa) w ulicach: Szkolna, Broniewskiego, Orzeszkowej, Kochanowskiego, M. Curie – Skłodowskiej w Radzyminie nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią sieci wodociągowej. Przerwa w dostawie wody potrwa do czasu usunięcia awarii.   Za powstałe niedogodności przepraszamy.   Prezes Zarządu … Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE że w dniu 10.03.2017 r. (piątek) w ulicach: P.O.W. (od ul. Ogrodowej do torów), Czapury, Orła Białego w Radzyminie nastąpi przerwa w dostawie wody

    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 10.03.2017 r. (piątek) w ulicach: P.O.W. (od ul. Ogrodowej do torów), Czapury, Orła Białego w Radzyminie nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią sieci wodociągowej. Przerwa w dostawie wody potrwa do czasu usunięcia awarii.   Za powstałe niedogodności przepraszamy. … Czytaj dalej

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w zlewni ul. Szkolnej i Polnej w Słupnie i Cegielni – Żółty FIDIC”

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zgodnie  z zasadą konkurencyjności Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty informujemy, iż wybrano ofertę złożoną przez firmę:   DKM-Laskowscy Sp. J.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych Ul. … Czytaj dalej

Przetargu nieograniczony na: Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), odwodnionego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4- Wykaz usług załącznik nr 5 – Wzór umowy Załącznik nr 6 – Oświadczenie w zakresie ust.2 Regulaminu