OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w zlewni ul. Szkolnej i Polnej w Słupnie i Cegielni – Żółty FIDIC”

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zgodnie  z zasadą konkurencyjności Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty informujemy, iż wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

DKM-Laskowscy Sp. J.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych

Ul. Gospodarcza 76, 05-230 Kobyłka

za cenę 4 482 243,00 zł brutto

 

 

Radzymin, dnia 20.02.2017 r.

Skip to content