Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: Dostawa środka chemicznego – polielektrolitu w proszku do odwadniania zagęszczonego osadu nadmiernego na wirówce ALFA – LAVAL dla Oczyszczalni Ścieków Komunalnych.

Skip to content