ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE „Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – etap II”

na zadanie pn.: „Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – etap II”
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., tekst jednolity stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie nr 6 z dnia 03.06.2016r., zwanego dalej Regulaminem.

 

spakowane załączniki_zip

 

Skip to content