„Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Radzymin 1/2018”

Przetarg nieograniczony na zadanie

„Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Radzymin 1/2018”

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Cennik opłat PWiK

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zestawienie kosztów

Załącznik nr 8 – STWiORB

 

Załączniki do STWiORB

Załącznik nr 2 do STWiORB_Decyzja lokalizacyjna Zarządu Powiatu Wołomińskiego

Załącznik nr 1 do STWIORB_Projekt budowlany

kanalizacja w ul. bocznej do Leśnej, Szmaragdowej, Łąkowej, Spokojnej

kanalizacja w ul. R. Traugutta wodociąg w ul. Azaliowej

wodociąg w ul. bocznej do R.Traugutta

wodociąg w ul. bocznej od Leśnej, Szmaragdowej, Spokojnej, Łąkowej

wodociąg w ul. Krasickiego i F. Chopina

wodociąg w ul. Napoleońskiej

wodociąg w ul. ul. J.Popiełuszki w Nadmie

Skip to content