Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Budowa urządzeń kanalizacyjnych dla potrzeb odciążenia istniejącej pompowni ścieków przy ul. Wróblewskiego w Radzyminie w Gminie Radzymin – Czerwony FIDIC”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Kontrakt 1/P/2/2016  ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)  na zadanie pn.: „Budowa urządzeń kanalizacyjnych dla potrzeb odciążenia pracy istniejącej pompowni ścieków przy ul. Wróblewskiego w Radzyminie w Gminie Radzymin – Czerwony FIDIC”   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów … Czytaj dalej

Badania wody

Sprawozdanie z badań Nr: 1332/04/2016/F/2   Sprawozdanie z badań Nr: 1332/04/2016/F/1   Sprawozdanie z badań Nr: 1332/04/2016/M/2   Sprawozdanie z badań Nr: 1332/04/2016/F/2

Skip to content