ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w zlewni ul. Szkolnej i Polnej w Słupnie i Cegielni – Żółty FIDIC

Zapytanie_ofertowe-Część_I_ZO-IDW

Część_II _ZO-Wzór_umowy

Część_III_OPZ_PFU

Część_IV-Wykaz_cen Załączniki nr 1-8 do IDW

Załączniki do PFU

Załącznik nr 2 do PFU_Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Załącznik nr 3 do PFU_Cennik opłat

Załącznik nr 5 do PFU_Wypisy z planu miesjcowego

Załącznik nr 6 do PFU_wzór uzgodnienia

Załącznik nr 7_ Opinia_geotechniczna

Załącznik nr 8 do PFU_Zgoda na wycinkę drzew w ul. Szkolnej

Załącznik nr 4 do PFU_Warunki odtworzenia nawierzchni

Warunki odtworzenia ul. Ceglana

Warunki odtworzenia ul. Szkolnej

Warunki odtworzenia ulice Gościniec, Bluszczowa, Cedrowa, Rajska, Widok, Spokojna

Załącznik nr 1 do PFU_Zakres Kontraktu 6 cz. 1

Zakres sieci w ramach Zadania 1

Załącznik nr 1b do PFU

Posiadane Decyzje i uzgodnienia

Decyzja Burmistrz Radzymina- decyzja nr 741_

Decyzja Burmistrz Radzymina- decyzja nr 740

Decyzja Burmistrz Radzymina- decyzja nr 742

Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 21.09.2016 r.

Uzgodnienie z dnia 10.11.2016 r. z Jednostką Wojskową nr 3688

Uzgodninie ze szlołą Gmina Radzymin, Słupno dz. 68

Zarząd Powiatu prawo do dysopnowania nieruchomością

Robocza Dokumentacja projektowa

2.4 Plan Sytuacyjny PB 2.4 Plan Sytuacyjny PZT

2.8 Plan Sytuacyjny PB 2.8 Plan Sytuacyjny PZT

2.9 Plan Sytuacyjny PB

2.9 Plan Sytuacyjny PZT

3.8    3.9    3.10    3.11    3.18 Profil   3.21 Profil tłoczny 3   4.0

Mapa z zakresem posiadanej roboczej Dokumentacji projektowej

Opis PZT PB

Opis techniczny

Skip to content