Zawiadomiene

Informujemy, że w miesiącu maju b.r. w ramach nadzoru właścicielskiego w PWiK Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt dotyczący badania sprawozdania finansowego za 2014 r. Poniżej zamieszczono opinię wraz z raportem uzupełniającym niezależnego biegłego rewidenta. Opinia_Bieglego_Rewidenta

Zawiadomiene

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie przy ul. Komunalnej 2 zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację … Czytaj dalej

Ogłoszenie

Szanowni odbiorcy W związku z wprowadzeniem z dniem 01.05.2015r. nowych grup taryfowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie informuje, że od dnia 01.05.2015r. zostanie uruchomiona nowa usługa dla klientów tj. e-faktura. Jednocześnie dla Państwa wygody od 01.06.2015r. udostępniona zostanie platforma elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK). Zgodnie z Uchwałą Nr 50/VI/2015 … Czytaj dalej

Zawiadomienie

W czerwcu 2014 roku zakończono prace związane z podniesieniem wydajności urządzeń uzdatniających wodę na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie. Celem zadania było zwiększenie wydajności stacji z 140 m3/h do 250 m3/h. Zakres prac modernizacyjnych obejmował: • demontaż istniejących czterech hydroforów wraz z orurowaniem, • rozbudowę układu filtracji o trzy … Czytaj dalej

Zawiadomienie

Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.124.100,00 zł.

Zawiadomienie

Informacja o planowanych przerwach w dostawach wody w okresie od 16.08.2013r. do 31.10.2013r. Pokaż…

Zawiadomienie

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 16.429.000,00 zł.

Zawiadomiene

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Pokaż…

Zawiadmomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 15.05.2011r biuro będzie czynne w godzinach 7:30 – 15:30

Skip to content