Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Budowa urządzeń kanalizacyjnych dla potrzeb odciążenia istniejącej pompowni ścieków przy ul. Wróblewskiego w Radzyminie w Gminie Radzymin – Czerwony FIDIC”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Kontrakt 1/P/2/2016  ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)  na zadanie pn.: „Budowa urządzeń kanalizacyjnych dla potrzeb odciążenia pracy istniejącej pompowni ścieków przy ul. Wróblewskiego w Radzyminie w Gminie Radzymin – Czerwony FIDIC”   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów … Czytaj dalej

W Sylwestra kasa czynna do 11.00

Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 31.12.2015 r. Kasa czynna do godz. 11.00 Prezes Zarządu mgr Małgorzata Klimkiewicz-Król

Ogłoszenie

Szanowni Klienci Informujemy, że w związku z panującymi wysokimi temperaturami, zgodnie z art.145 par 1 Kodeksu Pracy w dniach 18-21 sierpnia 2015 Biuro i Kasa są czynne do godziny 14.00

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 10.07.2015r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył część pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie”. Wartość umorzonej części pożyczki wynosi 168.615,00 zł, co … Czytaj dalej

Zawiadomiene

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie zawiadamia, że w dniu 18.08.2015r. (wtorek), w godz. 9.00 do 13.00, w ulicy Sikorskiego (od ul. Jana Pawła II do ul. Polnej) we wsi Cegielnia nastąpi przerwa w dostawie wody ze względu na trwające prace na sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w … Czytaj dalej

Ogłoszenie

Informujemy, że w miesiącu maju b.r. w ramach nadzoru właścicielskiego w PWiK Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt dotyczący badania sprawozdania finansowego za 2014 r. Poniżej zamieszczono opinię wraz z raportem uzupełniającym niezależnego biegłego rewidenta. Pobierz

Zawiadomiene

Informujemy, że w miesiącu maju b.r. w ramach nadzoru właścicielskiego w PWiK Sp. z o.o. został przeprowadzony audyt dotyczący badania sprawozdania finansowego za 2014 r. Poniżej zamieszczono opinię wraz z raportem uzupełniającym niezależnego biegłego rewidenta. Opinia_Bieglego_Rewidenta

Zawiadomiene

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie przy ul. Komunalnej 2 zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację … Czytaj dalej

Skip to content