NABÓR NA STANOWISKO NABÓR NA STANOWISKO Kierownik Stacji Uzdatniania Wody

Kierownik Stacji Uzdatniania Wody

w wymiarze pełnym

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe techniczne o profilu związanym z powierzonymi do realizacji zadaniami,

– posiadanie  co najmniej trzyletniego stażu pracy,

– prawo jazdy kategorii „B”,

– umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i korzystania z Internetu,

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,

– nieposzlakowana opinia,

– znajomość przepisów z zakresu :

Prawa budowlanego ,

Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,

Ustawy –Prawo Zamówień Publicznych

Wymagania pożądane:

– wykształcenie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje i urządzenia sanitarne lub inne pokrewne, budownictwo,

– doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,

-uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

– umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych (wskazany ukończony kurs),

– znajomość topografii gminy Radzymin,

– gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

– doświadczenie zawodowe przy realizowaniu inwestycji liniowych i kubaturowych współfinansowanych z Unii Europejskiej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Bieżąca kontrola i nadzór prac SUW-u w zakresie:

technologii – wyników uzdatniania wody

eksploatacji – jej hydrauliki

Bieżąca kontrola i nadzór nad pracą sieci wodociągowej w zakresie eksploatacji i zabezpieczenia prawidłowej pracy w szczególności urządzeń na niej zainstalowanych.

Kierowanie i koordynacja prac pracowników SUW-u.

 

nabór kierownik Suw

Skip to content