Zapytanie ofertowe na zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie – Czerwony FIDIC”

Zapytanie ofertowe_Część_I_ZO-IDW

Część_II_ZO_Wzór umowy

Część_III_ZO – STWiORB

Część_IV_ZO – Wykaz Cen

Załącznik nr 9 do IDW

Załączniki nr 1-8 do IDW

 

Załączniki do STWiORB

Załącznik nr 1 do STWiORB  Załącznik nr 2 do STWiORB  Załącznik nr 3 do STWiORB  Załącznik nr 5 do STWiORB

Załącznik nr 4 do STWiORB

01 Słupno – działki Ginne i Powiatowe ( projekt główny)

00 Strona Tytułowa

01 OPIS TECHNICZNY KS +W

02 ZESTAWIENIE ODGAŁEZIEŃ

03 ZESTAWIENIE STUDNI DN 600

04 ZESTAWIENIE STUDNI DN 1000

05 ZESTAWIENIE STUDNI DN 1200

06 Zestawienie elementów sieci wodociągowej

rys 01 Plan orientacyjny       rys 02 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 1       rys 03 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 2

rys 04 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 3    rys 05 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 4     rys 06 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 5

rys 07 Profile podłużne kanałów sanitarnych grawitacyjnych   rys 08 Profile podłużne kanałów sanitarnych grawitacyjnych

rys 09 Profile podłużne kanałów sanitarnych grawitacyjnych   rys 10 Profile podłużne kanałów sanitarnych grawitacyjnych  rys 11 Profile podłużne kanałów sanitarnych

grawitacyjnych  rys 12 Profile podłużne kanałów sanitarnych grawitacyjnych   rys 13 Profile podłużne odgałęzień kanalizacji sanitarnej  rys 14 Profile podłużne odgałęzień

kanalizacji sanitarnej  rys 15 Profile podłużne odgałęzień kanalizacji sanitarnej  rys 16 Profile podłużne odgałęzień kanalizacji sanitarnej

rys 17 Studnia rewizyjna z PE DN 600 mm  rys 18 Studnia rewizyjna z PE DN 1000 mm  rys 19 Studnia rewizyjna z PE DN 1200 mm

rys 20 Szczegół uszczelnienia kanału w studni

rys 21 Szczegół włączenia na wkładkę in situ rys 22 Schemat włączenia na trójnik rys 23 Schemat wykonania przepadu rys 24 Profile podłużne sieci wodociągowej

rys 25 Schematy węzłów wodociagowych rys 26 Blok betonowy pod zasuwę rys 27 Szczegół bloków oporowych rys 28 Szczegół ułożenia kanałów w wykopach

rys 29 Szczegół odbudowy nawierzchni bitumicznej rys 30 Sposób prowadzenia przewodu w rurze przewiertowej rys A Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych

rys B1 Zabezpieczenie kabli telefonicznych doziemnych rys B2 Zabezpieczenie przewodów kanalizacji telefonicznej z PVC

rys B3 Zabezpieczenie przewodów kanalizacji telefonicznej rys C Zabezpieczenie przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

00 Załączniki

01 ZUDP

02 Decyzja Zarządu Powiatu Wołomińskiego

03 Uzgodnienie Zarządu Powiatu Wołomińskiego

04 Decyzja drogi Gminne

05 Uzgodnienie z Jednostką Wojskową nr 3688

06 Warunki techniczne wydane przez PWiK Radzymin

07 Oświadczenie 08 BIOZ

Skip to content