Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego Systemu zarządzania i monitoringu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie”

Ogłoszenie o wyborze24may17

Skip to content