ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słupnie – Czerwony FIDIC”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie informuje, dokonuje się zmiany Zapytania Ofertowego w następującym zakresie:

Zmianie ulega załącznik nr 4 do III Części Zapytania Ofertowego:

15.0 Zestawienie elementów studni rewizyjnych betonowych DN1200

Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

Zamawiający:

Prezes Zarządu

Małgorzata Klimkiewicz-Król

Zestawienie elementów studni rewizyjnych betonowych DN1200

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Skip to content