Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content