Odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego na: Sukcesywny odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), ustabilizowanego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13

img-X30141736-0001

Skip to content