Zawiadomienie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15.02.2011r. Pokaż…

Zawiadomienie

Zasady przeprowadzenia kontroli urządzeń instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz układów pomiarowych przez pracowników Pokaż…

Zawiadomienie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07.02.2011r. Pokaż…

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie uprzejmie informuje, że z dniem 21 września 2010r. następuje zmiana siedziby.Nowy adres siedziby Spółki: ul. Komunalna 2 w Radzyminie Prezes Zarządu /-/ Małgorzata Klimkiewicz

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie informuje, że od dnia 31.08.2010r. prowadzone będą roboty związane z budową kanału sanitarnego i przyłączy do posesji w ul. Miłej. Przepraszamy za utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym spowodowane prowadzeniem w/w prac. Pokaż…

Skip to content