Wniosek o wydanie warunków

Wniosek o wydanie warunków należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie w godzinach 7:30-15:30. Do wniosku należy dołączyć: xero aktualnej mapy z działką na której ma być przyłącze Pokaż…  

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 19 w Radzyminie informuje, że w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych np. braku zasilania w energię elektryczną, woda podawana będzie do sieci wodociągowej w następujących przedziałach czasowych : Godz. 16:00 Godz. 18:00 Godz. 20:00 Godz. 04:00 Godz. 06:00 Godz. 08:00 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Skip to content