Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Budowa urządzeń kanalizacyjnych dla potrzeb odciążenia istniejącej pompowni ścieków przy ul. Wróblewskiego w Radzyminie w Gminie Radzymin – Czerwony FIDIC”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Kontrakt 1/P/2/2016

 ZAPYTANIE OFERTOWE

(ZO)

 na zadanie pn.: „Budowa urządzeń kanalizacyjnych dla potrzeb odciążenia pracy istniejącej pompowni ścieków przy ul. Wróblewskiego w Radzyminie w Gminie Radzymin – Czerwony FIDIC”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie nr 1 z dnia 27.01.2016r., zwanego dalej Regulaminem.

 

Zapytanie ofertowe spakowane (12 plików)

Załącznik nr 2 do OPZ Projekt budowlany_przewody tłoczne

Załącznik nr 2 do OPZ Projekt budowlany_tom_2

Załącznik nr 2 do OPZ Projekt budowlany_tom_1

Załącznik nr 2 do OPZ Projekt budowlany_tom_3

Załącznik nr 1 do OPZ_ STWiORB

ZMIANA TREsCI ZO umieszczona na stronie w dniu 10.06.2016r

 

 

 

 

Skip to content