ZAPYTANIE OFERTOWE „Pomoc Techniczna dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – etap II”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
(ZO)
na zadanie pn.: „Pomoc Techniczna dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – etap II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., tekst jednolity stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie nr 6 z dnia 03.06.2016r., zwanego dalej Regulaminem.

 

Zapytanie ofertowe spakowane pliki do pobrania

Skip to content