SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – zmiana Załącznik nr 1 – Formularz oferty po zmianie

Przetarg nieograniczony na modernizację istniejącej pompowni ścieków przy ul. W. Wróblewskiego w Radzyminie Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw z montażem Załącznik nr 4 – Przekrój przez pompownię ścieków

Zawiadomiene

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Pokaż…

Zawiadmomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 15.05.2011r biuro będzie czynne w godzinach 7:30 – 15:30

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (wiata magazynowania osadu)

Ogłoszenie o zamowieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Rozbiórkę istniejącej i budowę nowej wiaty magazynowania osadu na Oczyszczalni ścieków w Radzyminie” Załącznik nr 1 – Formularz oferty Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztów Załącznik nr 4 – Przedmiar robót

Zawiadomiene

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Pokaż…

Zawiadomiene

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Pokaż…

Skip to content