Nieograniczony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę w oparciu o istniejącą już dokumentację projektową

Ogłoszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do PFU
Załącznik nr 2 do PFU
Załącznik nr 3 do PFU
Załącznik nr 4 do PFU
Załącznik nr 5 do PFU
Załącznik nr 6 do PFU
Załącznik nr 7 do PFU
Załącznik nr 8 do PFU
Załącznik nr 9 do PFU
Załącznik nr 10 do PFU
Załącznik nr 11 do PFU
Załącznik nr 12 do PFU
Załącznik nr 13 do PFU
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób
Załącznik nr 6 do SIWZ – Zakres rzeczowy
Załącznik nr 7 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik nr 8 do SIWZ – STWiORB
Załącznik nr 9 do SIWZ – Cennik opłat
Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik nr 11 do SIWZ – Zestawienie kosztów
Załącznik nr 1 do STWiORB – cześć opisowa
Załącznik nr 1 do STWiORB czesc rysunkowa
Załącznik nr 2 do STWiORB
Załącznik nr 3 do STWiORB czesc opisowa
Załącznik nr 3 do STWiORB czesc rysunkowa
Załącznik nr 4 do STWiORB czesc opisowa
Załącznik nr 4 do STWiORB czesc rysunkowa
Załącznik nr 5 do STWiORB czesc opisowa
Załącznik nr 5 do STWiORB czesc rysunkowa
Załącznik nr 6 do STWiORB
Załącznik nr 7 do STWiORB czesc opisowa
Załącznik nr 7 do STWiORB czesc rysunkowa
Załącznik nr 8 do STWiORB czesc opisowa
Załącznik nr 8 do STWiORB czesc rysunkowa
Załącznik nr 9 do STWiORB czesc opisowa
Załącznik nr 9 do STWiORB czesc rysunkowa
Załącznik nr 10 do STWiORB
Załącznik nr 11 do STWiORB

Skip to content