Zawiadomiene

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie przy ul. Komunalnej 2 zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację … Czytaj dalejZawiadomiene

Ogłoszenie

Szanowni odbiorcy W związku z wprowadzeniem z dniem 01.05.2015r. nowych grup taryfowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie informuje, że od dnia 01.05.2015r. zostanie uruchomiona nowa usługa dla klientów tj. e-faktura. Jednocześnie dla Państwa wygody od 01.06.2015r. udostępniona zostanie platforma elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK). Zgodnie z Uchwałą Nr 50/VI/2015 … Czytaj dalejOgłoszenie

Budowa sieci wodociągowej we wsi Łąki gmina Radzymin

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załączniki do SIWZ (Załączniki 1-11) Projekt budowlany (Załącznik 12) Opinia Geotechniczna (Załącznik 13) Projekt Geotechniczny (Załącznik 14) Warunki odtworzenia nawierzchni w pasie dróg gminnych (Załącznik 15) Załącznik mapowy (Załącznik 16) Oświadczenie zamawiającego (Załącznik 17) Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ

Cennik usług

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie informuje, iż na podstawie zarządzenia nr 93 z dnia 8 kwietnia 2015 r. od dnia 01.05.2015 r. obowiązuje nowy cennik opłat. Cennik opłat kwiecień 2015

Uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą nr 50/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Radzymin, informuje… Cennik 2015-04

Zawiadomienie

W czerwcu 2014 roku zakończono prace związane z podniesieniem wydajności urządzeń uzdatniających wodę na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Radzyminie. Celem zadania było zwiększenie wydajności stacji z 140 m3/h do 250 m3/h. Zakres prac modernizacyjnych obejmował: • demontaż istniejących czterech hydroforów wraz z orurowaniem, • rozbudowę układu filtracji o trzy … Czytaj dalejZawiadomienie