Budowa sieci wodociągowej we wsiach Ruda i Łosie w Gminie Radzymin

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ – Zestawienie kosztów

Załącznik nr 7 Decyzje o pozwoleniu na budowę

Załącznik nr 8 do SIWZ – STWiORB

Załącznik nr 9 do SIWZ – Cennik opłat

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 12 Opinia geotechniczna – RUDA

Załącznik nr 13 Opinia geotechniczna – RUDA,ŁOSIE

Załącznik nr 14 Opinia geotechniczna – RUDA,BORKI,RADZYMIN

Załącznik nr 15 do SIWZ – Mapa poglądowa

Załącznik nr 16 do SIWZ – Oświadczenie Zamawiającego

Załącznik nr 17 PFU

 

Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekty budowlane

RUDA DZ.164

Projekt budowlany

Dokumenty formalno-prawne

1. Warunki techniczne 2. ZUD – Ruda, dz. 164 3. Decyzja lokalizacyjna ZDP – dz. 164 4. Wypis i wyrys z MPZP 5. Opinia sanitarna 6. Info z RDOŚ – kwalifikacja inwestycji 7. Decyzja środowiskowa – umorzenie

RUDA,BORKI,RADZYMIN

Dokumenty formalno-prawne

1. Warunki techniczne 2. ZUD – Ruda, dz. 164 3. ZUD – Ruda, Radzymin, Borki_1 3. ZUD – Ruda, Radzymin, Borki_2 4. Decyzja lokalizacyjna Ruda 164, Borki 396 – UG 4. Decyzja lokalizacyjna UG – dz. 164 5. Decyzja lokalizacyjna ZDP – dz. 164 5. Decyzja lokalizacyjna ZDP – Radzymin, Ruda, Borki 5. Ośw. o prawie do dysponowania – ZDP 6. Wypis i wyrys z MPZP 7. Opinia konserwatora zabytków nr 1 8. Opinia konserwatora zabytków nr 2 9. Zezwolenie na badania archeologiczne 10. Info z UG – drzewa pomniki przyrody 11. Opinia z UG + uchwała – drzewa pomniki przyrody 12. Uzg. RDOŚ – drzewa pomniki przyrody 13. Pismo z Naleśnictwa – uzg. wodociągu na dz. 5-1 14. Opinia sanitarna 15. Info z RDOŚ – kwalifikacja inwestycji 16. Zgoda na wycinkę drzew 17. Decyzja środowiskowa – umorzenie Badania archeologiczne – dokumenty Badania ciśnienia wodociagu

Projekt budowlany

Opis techniczny – pierwsza strona Opis techniczny – treść i spis zawartości Rys. 1 Mapa poglądowa Rys. 2 PZT Rys. 3 PZT Rys. 4 PZT Rys. 5 PZT Rys. 6 PZT Rys. 7 PZT Rys. 8 PZT Rys. 9 PZT Rys. 9a PZT Rys. 10 PZT Rys. 10a PZT Rys. 11 PZT Rys. 11a PZT Rys. 12 PZT Rys. 13 PZT Rys. 14 PZT Rys. 15 PZT Rys. 16 PZT Rys. 17 PZT Rys. 18 Profil sieci wodociągowej Rys. 19 Profil sieci wodociągowej Rys. 20 Profil sieci wodociągowej Rys. 21 Profil sieci wodociągowej Rys. 22 Profil sieci wodociągowej Rys. 23 Profil sieci wodociągowej Rys. 24 Profil sieci wodociągowej Rys. 25 Profil sieci wodociągowej Rys. 26 Profil sieci wodociągowej Rys. 27 Profil wykopu Rys. 28 Szczegół rury przeciskowej Rys. 29 Szczegół hydrantu

RUDA,ŁOSIE

Dokumenty formalno-prawne

decyzja z RZGW -zwolnienie od zakazów info z RDOŚ – wływ inwestycji na środowisko  Opinia sanitarna Pismo RDOŚ – pomniki przyrody Ruda Warunki – przejście pod rzeką m. Łosie Warunki techniczne Zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych

ZUD – Ruda, ul. Boczna, ul. Grabowa ZUD – Ruda, dz. 86 Wypis i wyrys – Ruda Pozwolenie wodnoprawne Opinia z UG – drzewa pomniki przyrody Opinia konserwatora zabytków – II Opinia konserwatora zabytków – I Decyzja lokalizacyjna – ZDP Decyzja lokalizacyjna – UG Badania ciśnienia wodociagu Badania archeologiczne – dokumenty

Projekt budowlany

Opis techniczny – strona pierwsza Opis techniczny – treść Rys. 1 PZT – Ruda, ul. Grabowa Rys. 2 PZT – Ruda, ul. Boczna Rys. 3 PZT – Ruda, ul. Boczna Rys. 4 PZT – Ruda, Łosie, ul. Nadrzeczna, ul. Szyszkowa Rys. 5 PZT – Łosie, ul. Szyszkowa Rys. 6 PZT – Łosie, ul. Nad Łąkami, ul. Działkowa Rys. 7 PZT – Łosie, ul. Działkowa Rys. 8 PZT – Łosie, ul. Nad Łąkami, Aleja Sosnowa Rys. 9 PZT – Ruda, ul. b-n, dz.86 Rys. 10 Profil sieci – Ruda, ul. Grabowa i ul.b-n, dz. 86 Rys. 11 Profil sieci – Ruda, ul. Boczna Rys. 12 Profil sieci – Ruda, Łosie Rys. 13 Profil sieci – Łosie Rys. 14 Profil sieci – Łosie – przejście pod rzeką Rys. 15 Profil wykopu Rys. 16 Szczegół rury osłonowej-przeciskowej Rys. 17 Szczegół hydrantu Rys. 18 Schematy węzłów i schemat bloku oporowego

Skip to content