przetarg nieograniczony na „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stary Dybów, Zwierzyniec i Emilianów w gminie Radzymin”

Ogłoszenie o zmówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ – Zestawienie kosztów

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dezycje pozwolenia na budowę

Załącznik nr 8 do SIWZ – STWiORB Załącznik nr 9 do SIWZ – Cennik opłat

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 15 do SIWZ – Załącznik mapowy

Załącznik nr 16 do SIWZ – Oświadczenie Zamawiającego

 

Załącznik nr 12 – Opinia, projekt geotechniczny-Stary Dybów, Zwierzyniec

Załącznik nr 12 – Opinia, projekt geotechniczny-Stary Dybów, Zwierzyniec

Załącznik nr 13 – Opinia i projekt geotechniczny – Zwierzyniec, Emilianów do pozwolenia Starosta Wołomińsk

Załącznik nr 13 – Opinia i projekt geotechniczny – Zwierzyniec, Emilianów do pozwolenia Starosta Wołomińsk

Załącznik nr 14 – Opinia i  projekt geotechniczny – Zwierzyniec, Emilianów do pozwolenia Wojewoda

Załącznik nr 14 – Opinia i projekt geotechniczny – Zwierzyniec, Emilianów do pozwolenia Wojewoda

**********************************************************

  • Załącznik nr 11 – Projekty Budowlane

**********************************************************

Projekt Budowlany – Stary Dybów, Zwierzyniec

Projekt budowlany

Dokumenty formalno-prawne

Wypis i wyrys z MPZP Stary Dybów, Zwierzyniec

ZUD – Stary Dybów, Zwierzyniec

ZUD – Stary Dybów, Zwierzyniec_1 ZUD – Stary Dybów, Zwierzyniec_2

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Projekty Budowlane – Zwierzyniec, Emilianów

Projekt budowlany – pozwolenie Wojewoda

Projekt budowlany – pozwolenie Starosta Wołomiński

Opis techniczny Rys. 7 Profil Rys. 8 Profil Rys. 9 Profil Rys.1 PZT Rys.2 PZT Rys.3 PZT Rys.4 PZT Rys.5 PZT Rys.6 PZT

Dokumenty formalno-prawne

Badania ciśnienia wody-Zwierzyniec

Decyzja lokalizacyjna GDDKiA

Decyzja lokalizacyjna ZDP

opinia sanitarna – dr. gminne, powiatowe

opinia sanitarna – GDDKiA

uzg. projektu przez GDDKiA

W-ki Emilianów + wytyczne

Decyzja lokalizacyjna UG

Decyzja lokalizacyjna UG_1      Decyzja lokalizacyjna UG_2

ZUD – Emilianów, Zwierzyniec

ZUD – Emilianów, Zwierzyniec1

ZUD – Emilianów, Zwierzyniec2

ZUD – Emilianów, Zwierzyniec3

ZUD – Emilianów, Zwierzyniec4

Skip to content